Vælg en side

Jægersborg Allé strækker sig gennem en stor del af kommunen og har eksisteret i mere end 300 år – oprindelig som kongelig jagtvej. Senere blev området omkring Charlottenlund Station et yndet udflugtsmål med tog, som stoppede hvert 5. minut om søndagen. I dag er den lange allé stadig kommunens grønne åre med både skov, park, slotte, villaer og shopping. NORD Magasinet gik en tur med borgmester Michael Fenger ned ad forretningsstrøget.

Borgmesteren kommer hurtigt gående med hænderne i lommen på en kold februardag. Den ellers så præcise borgmester er lidt efter tidsplanen, fordi et tidligere møde blev forsinket. Men mødet var vigtigt. Han skulle tale med 20 små borgere fra en børnehave, som havde mange spørgsmål til ham.

Alle slags butikker
Nu står han sammen med os på hjørnet af Linde-gårdsvej og Jægersborg Alle for at få en lille vandretur op ad alléens forretningsstrøg, som rummer alle slags dagligvarer og specialbutikker som tøjbutikker, gallerier, boliginteriør, læger og skønhed, super-markeder, caféer og restauranter mm.
Lige her, hvor vi står, er en del af kantstenene af lyst marmor som det eneste sted i kommunen. De stammer fra krigens tid, for at man bedre kunne se, hvor fortovet sluttede, og vejen begyndte, når der ikke var gadebelysning.

RUNDT I KOMMUNEN MED BORGMESTERENDer er liv i alléen dagen lang.

Har brugt hele Alléen
– En stor del af kommunens borgere har et forhold til Jægersborg Allé, fordi den går tværs gennem området, og den er også speciel på grund af træerne, dem har man ikke mange steder. Det er faktisk kommunens grønne vej, siger Michael Fenger. Han har selv brugt hele alléen, når han ser på sit liv. Nu bor han i nærheden af handelsstrøget og bruger butikkerne og har i stor stil brugt naturen rundt om. Han har gået tur med hunden i Charlottenlund Skov og den smukke slotspark, løbet og gået i vandet. Som barn, da han boede tæt på Gentofte Station, brugte han Bernstorffsparken og Hundesømosen.

RUNDT I KOMMUNEN MED BORGMESTEREN-At vi har både natur og detailhandel tæt på, er med til at gøre kommunen attraktiv, siger borgmesteren.

Blandet arkitektur
Vores mødested er et af de steder, hvor der tidligst kom butikker på alléen – nemlig ved hjørnet af Lindegårdsvej, hvor gamle optegnelser viser, at Voldkvarterets magasiner, som forhandlede ”Material- varer til teknisk, kemisk, medicinsk og Hushold-ningsbrug, kolonialvarer, Toiletartikler og fotografiske Artikler” åbnede allerede i 1892.
Fra krydset ser man i dag vidt forskellige byggerier i mange stilarter og fra mange epoker, bl.a. blev hele området med det nuværende Nykredit og Meny, p-plads og lejligheder bygget, hvor Jægersborg Mejeri havde ligget.

RUNDT I KOMMUNEN MED BORGMESTERENHusene i alléen er fra mange forskellige tidsperioder. Jægersborg Allé har både detail- og specialbutikker.

Levende bydele
Vi går en lille tur i retning mod slottet.
– Noget af det, der er vigtigt, når man bor i Gentofte Kommune, er, at det skal være levende og attraktivt. Det er ikke kun et sted, hvor vi bor, men også hvor vi handler, går på café osv. Vi har valgt at have butiks-strøg i modsætning til centre, så vi har det, vi har brug for, tæt på. Det er Jægersborg Allé et godt eksempel på.

EN FLIG AF JÆGERSOBORG ALLÉS HISTORIE
Jægersborg Allé har eksisteret siden 1706, hvor kong Frederik IV ønskede en vej gennem skove og landskab mellem sine slotte Jægersborg Slot og Charlottenlund Slot, som dengang var lystslottet Gyldenlund.
I et brev fra Københavns Amt til Danske Kancelli står der, at der var blevet plantet 1336 træer, mest lindetræer, på den 3,6 km lange vej. Det var fæstebønder, som udførte arbejdet og skulle vedligeholde den.

RUNDT I KOMMUNEN MED BORGMESTERENJægersborg Allé i 1910 set mod vest lige før Lindegårdsvej. I baggrunden skorstenene fra Jægersborg Mejeri, som er revet ned. Foto fra Gentofte Lokalarkiv af Evald Foto.

Bompenge
I 1850 blev der bygget bomhuse ved Strandvejen og Lille Bernstorff og indført bompenge, så også ”almindelige” kørende og ridende kunne bruge alléen. Først i 1912 fik Gentofte Sogneråd mulighed for at overtage ansvaret for vejen fra staten, og tre år senere blev de upopulære bompenge droppet.

Gang i den
I vores tid har vi været vant til, at der var både mulighed for mad og fest, lige hvor Jægersborg Allé starter. Men faktisk går det helt tilbage til 1600-tallet, at man kom herud for at more sig. Det startede med, at kong Frederik den 3. skænkede en del af skoven til sin kammertjener, der fik tilladelse til at brygge og udskænke vin til skovgæsterne.
I 1800-tallet blev det til en hel række etablissementer langs med Jægersborg Allé og gennem skoven. Hele vejen op fra Strandvejen til området, hvor stationen kom til at ligge, kom der restauranter og steder med optræden, som især var velbesøgte om søndagen. Den første i rækken var Over Stalden, der hvor Skovriderkroen ligger i dag, hvor man kunne opstalde sine heste, fordi de ikke var tilladt i skoven. Her blev der bygget kafé. Efter en ildebrand blev den genopbygget som sangerindepavillon, og senere igen fik de teaterbevilling og havde plads til 1000 gæster. Længere inde i skoven lå restauranten Ved Stalden, og længere oppe ad Jægersborg Allé lå traktørstedet Gyldenlund. På den anden side kom Charlottenlund Jernbanepavillon med stilfulde lokaler, og på hjørnet, hvor der nu er en Meny, lå Palmehaven med selskabslokaler og have med orkester.

Jernbane og by
Da Klampenborgbanen blev anlagt i 1863, begyndte området at blive en rigtig bydel med Charlottenlund Station, og Jægersborg Allé, som vi kender den i dag. Her kom smukke villaer, tætte etageejendomme og butikker. I gamle optegnelser kan man se, at der skød et pænt stort antal butikker med både dagligvarer, kolonial, boghandel, fotografering, engros mm. op omkring århundredeskiftet.

(Kilder: Jægersborg Allé – en billedkavalkade gennem 300 år, En byhistorie – Gentofte ved århundredeskiftet, Gentofte Lokalhistoriske Forening, Gentofte Lokalarkiv mfl.).

 

Besøg NORDs kulturbutikker her:


error: Indhold er beskyttet.