Vælg en side

Erhvervspsykolog Charlotte Skeel koger al menneskeligt ubehag og støj ned til fire angsttyper, der ofte ligger bag, når vi ikke udvikler os selv og vores talenter.

Angst for ikke at slå til
Hvis vi tvivler på vores succes og mulige evner, er det med sikkerhed, at vi ikke opnår topresultater.
Lavt selvværd bunder i følelsen ’ikke at være god nok’ og blokerer for troen på det mulige og holder os nede. Ses som eksamensangst, perfektionisme, over-performing, præstationsangst m.m. Det kan også være en panikangst, der opstår af fastlåshed og resulterer i, at man ender med slet ikke at gøre noget godt nok. Altså man gør det modsatte af, hvad man drømmer om. Alle afhængigheder bunder i angsten for ikke at slå til: stoffer, alkohol, sukker m.m.

Angsten for ensomheden
Kan ses som overdreven livsstil med byture, serie-bingewatching, affærer eller stort alkoholindtag ved festlige lejligheder. Adfærden sker i forsøget på at undgå ensomheden, men efterlader i virkeligheden endnu større ensomhed, fordi man spreder sin energi og ikke får fokuseret på sin udvikling eller sit talent og den indre ro, der er nødvendig for at få talentet og mennesket til at gro.

Angsten for at miste
Et typisk eksempel er den vellønnede, men utilfredse med­arbejder, der er bange for at sige op pga. forestillinger om materielle tab: Hvad nu hvis jeg mister huset, bilen og alle mine materielle goder? Så mister jeg også familien? Får jeg nogensinde et nyt job igen? Denne person mister ikke nødvendigvis huset, men sig selv på langt sigt – og i værste tilfælde bliver huset ikke en glæde, snarere en hæmsko. Angsten for at miste ser vi også i kontrol af børn, partnere m.m. Man kan sige, at er man bange for at miste, så har man allerede mistet.

Angsten for at dø
Alle fobier bunder typisk i angsten for at dø, og er aktuelt i forbindelse med corona og det markante forsigtighedsprincip, som udspringer af angsten for sygdom og død. Folk bliver bange og i nogle tilfælde unødigt bekymret, som kan give helt andre følge-angsttilstande. Angsten for at dø kan også ses ved alt for hård fysisk træning, en alt for tilbageholdt livsførelse – livet passerer bare forbi – samt det mod­satte, hvor man kæmper hele livet for at blive rig og berømt. Angsten for at dø fylder meget i folks liv, og fjernede man det, kunne vi meget bedre slappe af og nyde nuet og livet.


error: Indhold er beskyttet.