Vælg en side

Hvis du ikke er lokalkendt i Jægersborg området, er det ikke sikkert, du har haft din gang i Hundesømosen – et af Gentoftes fine, fredede naturområder, som har rødder tilbage i de danske kongers jagthistorie. Siden 1950’erne har den ofte været nævnt i forbindelse med, at mange af vores kendte arkitekter byggede deres egne huse her. NORD tog på tur i Hundesømosen med borgmester Hans Toft, som bl.a. kunne fortælle, hvor det mærkelige navn muligvis stammer fra.

 

Det er som at træde ind i en – noget vakkelvorn – tidslomme, hvis man bevæger sig ned bag Jægersborg Hotel ad den brostensbelagte del af Ermelundsvej, som bliver til Meutegårdsvej. Vejen har af sam-me grund fået tilnavnet Benbrækkerstrædet.
Her mødtes NORD med borgmester Hans Toft og de to stedkendte, Gentofte Kommunes Park- og Vejchef Henning Uldal og Mads Høhne Kromann, som er skov- og landskabsingeniør og arbejder med grøn planlægning, for at besøge Hundesømosen.
Vi gik ind her ved det gamle sprøjtehus, som blev bygget tæt ved, hvor det kongelige jagtslot lå. Det hed først Ibstrup og senere Jægersborg Slot, og det lå på pladsen øst for Jægersborg Kaserne, som nu er blevet til moderne boliger.
Man kan også komme ind i mosen via Solbakkevej og Jægersborg Allé eller på stier fra Lille Femvej og Hundesøvej.

 

Varieret naturområde

– Det er ikke helt tilfældigt, at de to sprøjtehuse i vores område lå ved de to slotte – her og i Charlottenlund. Kongerne ville passe på deres ejendom, siger borg-mesteren, som synes, at det lille sprøjtehus med brandudstyr tilbage til 1800-tallet er med til at holde historien i live.
Hundesømosen ligger i et naturlig lavt område.
Turen rundt på gangstien er knap en kilometer lang, og mange lufter deres hund i snor eller får sig en mundfuld frisk luft i det varierede naturområde med åben eng, birkelunde, naturskov samt ridesti, som rideskolerne benytter sig flittigt af.
Gentofte overtog Hundesøområdet i 1930, det blev fredet små ti år senere, og i 1943 begyndte kommunen at anlægge stier og udgrave, så der igen kom sø. Øen i midten af søen viser, hvor langt gravemaskinerne kunne nå.

 

Vandleg og foreningsliv

Nu i sensommeren er her frodigt og vildt, og det er ikke alle steder, der er frit udsyn til vandet i mosen, sådan som der er om vinteren og i foråret. En fiskehejre flyver lavt over vandet, og enkelte gæs tripper rundt på plænen, som soldaterne tidligere brugte som fodboldbane, da der var kaserne. Plænen støder op til den hyggelige legeplads, hvor nogle børn er opslugte af at tænde og slukke for vandet, som de selv kan styre, og lade løbe fra rende til rende. Her er også fri adgang til masser af sandlegetøj, og her er gynger og borde og bænke, hvis man vil spise sin medbragte mad. Den sydøstlige del af Hundesømosen er i det hele taget mødested for mange mennesker, fortæller Hans Toft, for her ligger både en spejderhytte, Ordrup Cycle Club har klubhus og Haveforeningen Bernstorff grænser op til mosen.

 

Hundesømosen

Hundesømosen ligger i et naturligt lavt område. Det fredede, varierede naturområde har åben eng, birkelunde og naturskov.

 

Arkitektmosen

Rundt om en god del af Hundesømosen er der ellers villaveje med haver ned til mosen. Det er ikke nemt at se nede fra stien, men går man en tur rundt på villavejene, er der mange eksempler på huse bygget af nogle af vores kendteste arkitekter og designere. Flere af dem, som Eva og Niels Koppel, Børge Mogensen, Hans Jørgen Wegner og Karen og Ebbe Clemmensen, byggede huse til sig selv i perioden fra sidst i 1940’erne til midten af 1960’erne. Dengang var området ikke særlig dyrt, men her var masser af smuk natur lige uden for døren, og mange af husene blev bygget som statslånshuse efter den såkaldte statslånsordning, som var blevet indført for at give et løft til boligbyggeriet.

 

Vask af jagthunde

Efter sigende skulle Hundesømosen have fået sit navn, fordi jagthundene kunne blive skyllet i vandet, når de havde været med på de store kongelige jagter, som fandt sted i skovene her i mange århundreder. Det fortæller borgmesteren og tjekker med Park- og Vejchefen, at historien er verificeret flere steder.
Det var Christian 5., som indførte parforcejagten i Danmark, hvor jægere til hest og et stort antal hunde forfulgte dagens udvalgte bytte, som blev løbet træt. Jagten stammer fra Frankrig, hvor han som ung kronprins havde besøgt det franske hof og Solkongen Ludvig 14. og var blevet fascineret af den pompøse jagtform, som blev højeste mode blandt Europas enevældige fyrster.
I dag nøjes vi med en stille og rolig rundtur til fods, og hundene går lige så fredeligt rundt med deres ejere helt uden at vide, hvad deres ”forfædre” lavede her i området.

 

Hundesømosen

Øv: Turen rundt på gangstien er knap en kilometer lang. Mi: På legepladsen kan børnene lege med masser af sand og ikke mindst vand. Ne: Hvis du vil finde indgangen til Hundesømosen på Meutegårdsvej på et kort, kan du skrive: Jægersborg Gamle Sprøjtehus.

DET FORETRUKNE JAGTSLOT
Ibstrup Slot havde i flere hundrede år været kongernes foretrukne jagtslot i kraft af dets beliggenhed i et område rigt på naturskov og vildt, samtidig med at det lå tæt på Staden. Slottet havde forskellige udformninger gennem tiden, men i 1609-1620 byggede Christian 4. et decideret slot i nederlandsk renæssancestil omgivet af voldgrave.

Den jagtglade Christian 5. omdøbte slottet til Jægersborg Slot for at understrege jagtens vigtighed og fik anlagt den store, nye dyrehave – Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Allé, som forbandt slottet med Charlottenlund Slot.

Slottet blev revet ned i 1761, da Frederik 5. havde boet der i et halvt år efter at være kommet alvorligt til skade på en parforcejagt. Han fik efter sigende åbnet øjnene for, at slottet var i en elendig forfatning med mure, der revnede, og besluttede, at det skulle rives ned.
Slottet var placeret, hvor der nu er en åben, fredet plads øst for Jægersborg Kaserne, som var kommet til i 1730’erne som Jægergård. Allerede fra 1700-tallet var her militær på området.

Rundt i kommunen med borgmesteren: Vores grønne vej

Rundt i kommunen med borgmesteren: Vores grønne vej

Jægersborg Allé strækker sig gennem en stor del af kommunen og har eksisteret i mere end 300 år – oprindelig som kongelig jagtvej. Senere blev området omkring Charlottenlund Station et yndet udflugtsmål med tog, som stoppede hvert
5. minut om søndagen. I dag er den lange allé stadig kommunens grønne åre med både skov, park, slotte, villaer og shopping. NORD Magasinet gik en tur med borgmester Michael Fenger ned ad forretningsstrøget.

læs mere

error: Indhold er beskyttet.