NORD Sommermarked - 16. - 18. juni 2023
Vælg en side

Ledelse handler i bund og grund om at kunne navigere og vise vej blandt de ressourcer, der er til rådighed. Ressourcer bliver så den store fortolkning. Og netop her bliver det vigtigt, som leder, at være bevidst om, at ressourcer ikke kun skal betragtes ud fra den akademiske kompetence, men i mindst lige så høj grad ud fra den menneskelige forståelse og indsigt. Lige så langt du kan se indad, lige så langt kan du se ud.

 

Hvordan sætter du så holdet rigtigt?

De faglige kompetencer, der både skabes via uddannelser samt erfaringer, vægter utvivlsomt højt – uanset organisationens og afdelingens størrelse. Men bag hver og én faglig kompetence står der et menneske med sine egne personlige værdier og personlige livserfaringer. En medarbejders personlige værdier kan vi tit læse om på cv’et som en punktopstilling – men indsigten i, hvorfor netop de er personlige værdier, står ikke på cv’et. Selvom det burde være lige så naturligt at liste op, som det er normen i forhold til uddannelser og erhvervserfaringer.

Feel good

Det er, når vi mærker følelsen af tilhør, anerkendelse og genkendelse, at vi alle som én præsterer maksimalt. De følelser opstår, når vi deltager i teams samt laver opgaver, der resonerer med vores egen individuelle kerneværdier. Følelser er energier, der opstår inden i os selv, og som udveksles mellem alle omkring os. Albert Einstein udtrykker dette via sin kvantefysik, hvor energier udveksles mellem to parter på samme frekvens, uden at du kan se energierne. I vores dagligdag udleves dette, når to, eller flere for den sags skyld har samme afsæt i personlige kerneværdier – så opstår der en naturlig resonans i energierne mellem alle, og vi får feel good følelsen via oplevelserne af tilhør, anerkendelse og genkendelse.

Hvad er spirituel ledelse så?

Helt enkelt handler spirituel ledelse om at tillade og give plads til følelser. Det har intet med kaffegrums eller daggammel aske og en fod fra en krage at gøre. Det handler lige så lidt om at sidde i rundkreds og flette tæer. Det handler i sin enkelthed om at mærke efter i sine egne følelser forud for sine handlinger. Det, man med andre ord også kan kalde intuition. Din intuition opstår fra dine historiske oplevelser og følelser omkring dem. Præcis i samme energi spektrum som dine kerneværdier lever og muntrer sig i.

Kerneværdier opstår, når du lever dit liv

Hver og en af os har vores eget sæt personlige kerneværdier. Alle vores feel good handlinger tager sit afsæt i dem. Det er blot ikke os alle, der er bevidste om, hvilke kerneværdier vi har, og præcis hvorfor vi har netop disse kerneværdier. Det bliver du først rigtig bevidst om, når du mærker efter i de følelser, der opstår inden i dig, når du beskriver dine kerneværdier.
Enhver arbejdsplads har også sine kerneværdier, men de er sjældent beskrevet ud fra, hvilke følelser
og energier, der tilsigtes, når virksomheden og medarbejderne efterlever dem. Den bevidste leder sætter sit hold ud fra medarbejdernes personlige – og velbeskrevne – kerneværdier, der gerne skal matche så mange af de samme – velbeskrevne – kerneværdier som virksomheden har. På denne måde vil energierne, følelserne af tilhør, anerkendelse og genkendelse arbejde på samme frekvens blandt hele teamet.

Er det kvantefysik ledelse eller spirituel ledelse?

Det er ledelse med bevidstheden om, at alt er energier både i og omkring os. Vi har værktøjer, der hjælper enhver leder og hele virksomheder til at opnå et energiflow, der gør alles hverdage endnu mere kvalitative og succesfulde.

Ring allerede i dag på 31 73 43 03 for en introduktion – helt uforpligtende.

Kim Borch, 53 år, har igennem de sidste 15 år hjulpet hundredvis af kursister og klienter til en bedre forståelse og bevidsthed om, hvordan man tager styringen i sit eget liv og når sine mål. Kims metoder er logiske, empatiske, strategiske og meget virkningsfulde.

Reklamebureauets nye mødelokale

Reklamebureauets nye mødelokale

Under jorden i de gamle bunkers – som kun har en adresse angivet ved bredde- og længdegrad – bliver der både spillet musik, opbevaret vin og holdt kulturelle arrangementer. Reklamebureauet Boye & Spellerberg fik også lyst til
at være med. Det er ikke hver dag, man står med et glas champagne i et iglo-lignende rum under jorden. Men at have den mulighed til fx kundearrangementer tænkte reklamebureauet Boye & Spellerberg kunne være sjovt. For flere år siden blev de skrevet på venteliste, og nu har de deres eget bunkerrum.
– Det er en utraditionel måde at mødes til et lille uformelt kundearrangement. Og sjovt, at vi ikke en gang har en adresse, men bare koordinater – meget militært, siger Peter Boye.

læs mere

error: Indhold er beskyttet.
X