Vælg en side

I denne artikelserie sætter vi fokus på butikker, indehavere og handelsstrøg gennem tiden. Denne gang på julesul og slagtere i Gentofte.

Helt tilbage fra middelalderen blev november kaldt for slagtemåneden. På gårdene slagtede man de dyr, der skulle spises i julen og resten af vinteren. Det meste af kødet blev saltet, så det kunne holde sig længere. På de fleste gårde var fersk kød derfor en sjælden luksus, som hørte julen til.

Slagterslægten Arildsen

I byerne var der slagterboder og slagterforretninger, der forsynede borgerne med kød. Arkivets ældste foto af en slagterforretning er fra 1884. Her er slagtermester Peter Waldemar Arildsen fotograferet sammen med flere medlemmer af sin familie på Gentoftegade 25.

Omkring 1890 blev det gamle hus på Gentoftegade revet ned og et nyt blev opført. Slagterforretningen fik nu et stort butiksvindue med markise og skilt, hvor der stod V. Arildsens Kjöd Udsalg. Forretningen blev senere overtaget af sønnerne Valdemar Anders Christian og Aage Thorvald Sophus. Aage havde stuelejligheden til højre for slagterforretningen.

Kød i en krisetid

Arkivet har flere eksempler på, at slagterfaget ofte gik i arv. Slagter og grossist Fritz Johansen var også ud af en lang slagterslægt, men begyndte fra 1916 i stedet at drive grossistvirksomhed fra sit hjem i Gentofte, fra Kødbyen på Vesterbro og fra en landejendom i Lyngby, kaldet Hjortekærgaard. Virksomheden åbnede i en krisetid – midt under 1. Verdenskrig, hvor det var nødvendigt for mange at spare på kødet. Lokalavisen Villabyerne bragte i denne tid flere tips til hvordan gentofteborgerne kunne spare penge og samtidig blive mætte, fx med et tip fra den 9. marts 1917 om at holde sin kødmaskine skarpsleben for at undgå kødspild.

Velgørenhed – især ved juletid

Fritz viste stort samfundssind efter krigen og deltog i nødhjælpsorganisationen Kollegahjælpen, hvor han som grossist medvirkede til at sende kødprodukter til det sultne Europa. I det hele taget var han meget engageret i internationalt hjælpearbejde og modtog ved flere lejligheder medaljer for sin indsats.

På denne måde levede Fritz op til datidens normer om, at fattighjælp i mange år var de velhavendes pligt til at hjælpe fattige med et måltid mad eller en almisse. Særligt i julen havde man pligt til at servere et måltid for de fattige, der måtte dukke op ved køkkendøren. Det ses bl.a. i Peters Jul af Johan Krohn, hvor Peter beskriver et besøg:

”Den fattige Rasmus er kommen herhen. Han har det der hjemme kun daarligt; men nu skal vi ham nok fornøje.”

Besøg NORD's Kultur butikker her:

Rundt i kommunen med borgmesteren – En kirkegård anlagt som en naturoplevelse

Mariebjerg Kirkegård, som ligger i Gentofte Kommunes nordvestligste hjørne, er en del af den danske kulturkanon fra 2006 som et af vores ti mest betydningsfulde arkitekturværker. Kirkegården er i den grad en tur værd – også selvom man ikke skal besøge et gravsted. Gå en tur her gennem skov, eng, lysning og overdrev, som kirkegårdens forskellige afdelinger på smukkeste vis er inddelt i.

læs mere
error: Content is protected !!
X